Ерозия на свободата, но не и в България?

Ерозията на свободата се засилва. Това е заглавието на годишния доклад за 2009 г. на Freedom House, представен на 12 януари. За четвърта поредна година, и през 2009 г., се отчита спад и органичаване на гражданските свободи на световно ниво. Тези четири години са и най-дългият период на спад, отчитан през 40 годишната история на Freedom House. През 2009 година е регистриран упадък на свободата в 40 държави по света.

Докладът ще бъде достъпен изцяло през април тази година. Засега е публукуван есеистичен материал със синтезирана информация относно цялостното съържание на доклада.

Относно България има добри отзиви в доклада. 
 [За мен е малко изненадващо,  дори само поради простата причина, че през 2009 година бе закрита RE:tv. Да не говорим за промените в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), заради които точно днес (14 януари) има и протест].

Но ето какво се казва в доклада:
Сред наблюденията относно държавите в Централна и Източна Европа в доклада е посочено навършването на 20 години от навлизането на демокрацията и падането на Берлинската стена. За тази част от Европа 2009 година е определена като трудна година - причинила е много финансови проблеми и е била особено тежка за икономиките на източно-европейските държави. Сред главните проблеми са посочени: безработица, растяща бедност, финансова нестабилност. НО въпреки напрежението покрай тези проблеми, държавите в Централна Европа и Балканите са останали стабилни и свободни. 

България се подрежда сред свободните 89 държави по света. Въпреки кризата, държавата ни е успяла да съхрани своите граждански и политически права и свободи, за които се и борела през последните 20 години. 

Графика: tables and graphs 0 Comments:

Post a Comment