Избори, дебати, избори, дебати

Това са двете водещи думи, които са завладели медиите, месеци преди изборите за национален парламент и евродепутати. Четвъртата власт активно отразява случващото се в политическия живот. Това е и една от най-важните цели на медиите – да регулират управляващите, да информират, да насочват вниманието на гражданите към различни теми, да формират общественото мнение по важни въпроси.
Дали БГ медии са истински регулатор на властта или са нейно средство за манипулация на обществото?
През последния месец активно се поставя на въпрос именно тази тема.
Ето и няколко интересни материала относно обективността на медиите у нас:

Георги Лозанов:
ПО ИЗБОРИ МЕДИИТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ПОЩЕНСКИ КУТИИ НА ПАРТИЙНИТЕ ЦЕНТРАЛИ
Шефът на Фондация "Медийна демокрация" Георги Лозанов предупреждава, че медиите са изгубили обществените си функции.
Bulgaria News, Росица Цонева
Повече информация и по-малко анализи е тенденцията във вестниците, радиостанциите и телевизиите. За разлика от тях, блогърите придобиват самочувствието на новите активни граждани на България,
Медии нямат стратегия за представянето на политиците в периода преди изборите. Липсва културата на дебатите с аргументи. Налагат се теми като тази за „мат’риала” на Бойко Борисов и папките на Яне Янев. Маниерът на „Ред, законност, справедливост” да присъства в политическото пространство е типичен ченгесарски метод и крайна форма на популизъм – противопоставяне на елитите на народа. Такива са заключенията от месечното изследване на Лабораторията за медиен мониторинг на Фондация „Медийна демокрация”.
Необходимо е да се предефинира понятието медиен плурализъм в предизборния период, смята управителят на фондацията доц. Георги Лозанов. В медиите липсва плурализъм, свързан с политическите субекти, направи основния си извод той. Само спазването на принципите за обективност и равнопоставеност в публикациите не стига, за да гарантират демократичност. И обобщи, че
от самата журналистика се очаква да заема позиция, което да потвърди гражданската й роля.

Задава се тотален медиен монопол
стр. 2, в. Дневник

Един призрак броди из медийното пространство - призракът на тоталния монопол... Всичко ще се реши в тези последни четири месеца -от февруари до май - най-голямото раздаване на отиващата си власт... От средата на миналата година една финансова група, специализирана в тото и аварии, започна бясно купуване на вестници. Дотук - пет. Другите уж мълчат, но се говори, че поне още пет вестника са й легнали и блеят готови. От лятото на миналата година същата тази група чрез свързани дружества започна бясно изкупуване на фирми за разпространение на вестници. Дотук групата вече е завзела над 30% от пазара на разпространение на печатни издания в страната. Пътьом групата купи най-голямата печатница за вестници. И пак така пътьом се сдоби и с една кабелна телевизия... А какво ще кажете и ако лиценза за цифровата телевизия го получи фирма, близка до оная фирма, дето вече е на път да завладее вестникарския пазар. И сборната картинка би станала: десет вестника плюс пазара за разпространение на вестници, плюс една национална ефирна телевизия, плюс лиценз за разпространяването на всички останали телевизии по цифров път... И един бонбон за накрая. До три седмици парламентът трябва да гласува нов закон за БНР и БНТ, с който същите трябва да преминат под пълна държавна опека. Тези, които въртят схемата, явно казват на държавата: „Ето ти две медии да се залисваш, останалото е за нас.“
От статията „Мълчанието на медийните агнета“ на юриста Радомир Чолаков във в. “Труд”

Лили Маринкова: Автономната журналистика се оказа измислица
Ме­дии­те по пра­ви­ло са за­дъл­же­ни да бъ­дат пре­да­ни на пуб­ли­ка­та. Да бъ­дат на ней­на стра­на. Но то­ва не се по­лу­ча­ва. По­ра­ди раз­лич­ни при­чи­ни. Ед­на част от еле­ктрон­ни­те ме­дии след­ват про­цес, кой­то е за­да­ден ка­то че ли от са­мо се­бе си. Те са цен­трал­ният мик­ро­фон, кой­то се дви­жи око­ло по­ли­ти­ка­та, око­ло из­бо­ри­те. Но не си за­паз­ват кри­тич­на­та същ­ност, тя се за­губ­ва някъ­де. Дру­га част от ме­дии­те, по­ра­ди своя тър­гов­ски ха­рак­тер, са де­фи­ни­ра­ни от пе­чал­ба­та. Те ис­кат да бъ­дат прия­тни, из­ку­си­тел­ни, лъс­ка­ви, за­що­то то­ва ви­на­ги пе­че­ли. А има хо­ра от пуб­ли­ка­та, кои­то са тол­ко­ва умо­ре­ни , че не ис­кат да бъ­дат тре­во­же­ни, без­по­кое­ни.

Власти, цинични към демокрацията
Албена БОРИСОВА, в. Дневник
...все още няма яснота и прозрачност по отношение на собствеността и капитала на много от медийните компании, което прави изключително трудно идентифицирането на играчите на пазара. Юлияна Методиева посочи като проблем и и „растящата концентрация на капитала“ в медиите, която засилва монополните позиции на шепа играчи, както и корпоративните и политическите интереси, стоящи зад тях.

Иван Гарелов: „Купуват се медии, и то на килограм. Или пък се купуват за временно ползване. А това не може да не дава отпечатък върху изборите. Купуват се социологически агенции, които манипулират мощно и безкомпромисно общественото мнение. Тези агенции започват една година по-рано да дават резултати в полза на този, който им се иска, и това влияе на хората.”

Започва издаването на безплатен вестник "Червена точка" на софийските социалисти
Не е изненадващо, че преди избори да се появяват партийни издания като това например.

Темата за изборите и медиите е необятна и има много да се дискутира. Но! Иска ми се да вярвам, че българинът не вярва безрезервно на това, което чете и чува от новините, защото само с мисъл и критичен поглед може да се достигне до някаква истина. Тиражите и рейтингите са само цифровата страна на манипулацията. Данните от социологическите проучвания и изводите, които се правят от тях и се популяризират като гръмки заглавия, са само празни послания на онези, които няма с какво да убедят избирателя... Докато българската журналистика се превърне в независим регулатор ще минат години, мандати, избори, а може би през това време ще бъдат жертвани професионалистите на гилдията.

Добър пример за крачка напред към медийната независимост и обективност е формирането на фондация "Медийна демокрация", която от декември 2008г. започва наблюдение на поведението на медиите преди изборите. Подкрепям инициативата и силно се надявам, че читателят ще придобие (поне до някаква степен) ориентир коя медия чии интереси обслужва и за коя политическа сила работи.
Read more »

Earth Hour WWF

Read more »

By Oscar Wilde


- Модно е това, което носим ние, а старомодно е онова, което носят другите
- Никога не отлагам за утре онова, което мога да свърша вдругиден
- В добрите стари времена книгите са се пишели от писателите, а ги четели всички; сега книги пишат всички, но никой не чете
- Винаги се отнасям много дружелюбно с тези, които са ми безразлични
- Всеки може да е съпричастен със страданията на приятел, но е необходима много фина душа, за да си съпричастен и с успехите му
- Всички велики идеи са опасни
- Една идея, която не е опасна за никого, не заслужава да се нарича идея
- Жената с минало няма бъдеще
- Жените се отнасят към нас, мъжете, така, както човечеството към боговете си: те ни се кланят и ни досаждат, постоянно искайки нещо
- Жените трябва да бъдат обичани, не разбирани
- Животът е прекалено важен, за да се взема на сериозно
- Всички мъже са чудовища. На жените не им остава нищо друго, освен да ги хранят по-добре
- Всички сме в канавката, но някои от нас гледат към звездите
- Въпросите никога не са нескромни. За разлика от отговорите
- Да се влюбиш в себе си е началото на една доживотна любов
- Любовта и лакомията оправдават всичко
- Да обичаш значи да надминеш себе си
- Действията са първата трагедия в живота, а думите - втората. По-жестоката е на думите. Те нямат милост
- Днес висшето общество изцяло се състои от красиви глупаци и остроумни психопати. Точно както подобава на едно общество
- Днес всички сме тъй безпарични, че единственото, което можем да сипем щедро, са комплиментите
- Днес хората знаят цената на всичко, но не и стойността на каквото и да било
- Душата се ражда стара и постепенно се подмладява. Това е комичната страна на живота. Тялото се ражда младо и постепенно остарява. Това е трагичната страна на живота
- Единственият начин да се отървеш от изкушението е да му се отдадеш
- За да се запазят здравите отношения в семейството, бащата не трябва нито да се вижда, нито да се чува
- За критика, дадена книга е само повод да създаде свое собствено произведение, което въобще не е задължително да има нещо общо с обсъжданата книга
- Никой не среща два пъти идеала си. Малцина го срещат дори и веднъж
- Никоя цена не е достатъчно висока за едно ново усещане
- Обществото често прощава на престъпниците. Но не и на мечтателите
- Образованите противоречат на другите, мъдрите на себе си
- Опит е името, с което много хора наричат грешките си
- Оптимизмът започва с широка усмивка и завършва със сини очила
- Извинете, че не Ви познах, но толкова съм се променил!
- Имам най-прости вкусове. Задоволявам се само с най-доброто
- Има само едно нещо на света по-лошо от това да говорят за теб, и то е да не говорят за теб
- Истината рядко е чиста и никога проста
- Книгите, наричани от хората безнравствени, са онези, които им представят собствения им позор
- Когато един мъж е обичал една жена, той е готов да стори всичко за нея. Освен да я обикне отново
- Когато сме щастливи винаги сме добри, но не винаги когато сме добри сме щастливи
- Когато някой е съгласен с мен, винаги имам впечатлението, че грeша !
- Кой е беден, ако е обичан ?
- Който се бои от нападки срещу собствените си убеждения, сам се страхува от тях
- Мечтател е онзи, който намира пътя си само на лунна светлина. А наказанието му е, че съзира зората преди останалите хора
- Моралното чувство у човека на изкуството е непростима маниерност на стила
- Мъжете се женят от скука, жените от любопитство. И едните и другите остават разочаровани
- На света съществуват само две трагедии, едната е да не получиш каквото си искал, другата е да го получиш
- Не е страшно, че грешим. Страшното е, че повтаряме грешките си
- Невежеството е като деликатно цвете: докоснеш ли го, цветът се разпада
- Нищо, което си струва да бъде научено, не може да бъде преподадено
- Жените никога нямат какво да кажат, но го казват по очарователен начин
- Най-страшното нещо на света е скуката
- Никой не е достатъчно богат,за да откупи миналото си
- Простите удоволствия са последно убежище за сложни натури
- Разликата между каприза и "вечната любов" е само тази,че капризът трае малко повече
- Съгрешавайки, човек се избавя от влечението към греха
- Цялата прелест на миналото е, че е минало
- Чудовищно е, че зад гърба ни хората говорят неща, които са абсолютно верни
- Младите хора си представят, че парите са всичко. А когато остареят, се уверяват в това
- Идеалният мъж трябва да говори с нас като с богини и да се отнася с нас като с деца. Той трябва да се противопоставя на всичките ни сериозни искания и да задоволява всеки наш каприз.Трябва да ни насърчава към волности и да не позволява да се отдаваме на никакво призвание. Винаги трябва да казва много повече от това, което мисли и да мисли много повече от това, което казва.
- Как може да се очаква една жена да бъде щастлива с мъж, който държи да се отнася с нея като с напълно разумно същество.
- Когато мъжът прави всичко, което очаква от него жената, тя не го уважава.
- Винаги трябва да правиш това, което жените не очакват, и да говориш онова, което не разбират. Само така може да се живее в съгласие.
- Жената никога не може да бъде обезоръжена с комплименти, мъжът винаги.
- Жените ни вдъхновяват за велики дела, но винаги ни пречат да ги осъществим.
- Ние, жените винаги сме били красиво отрицание на самото съществувание на разума. Съзрели сме неговата опасност от самото начало.
- Покварена жена - този тип жена, която никога не може да омръзне на мъжа.
- Силата на жените идва от това, че психологията не може да ги обясни.
- Жените са очарователно изкустни, но нямат никакъв усет за изкуството.
- Женствеността е качеството, което най-много ценя у жените.
- Колко обичат жените да си играят с опасни неща! Това е едно от качествата им, което най-много харесвам.
- Боя се, че жените ценят жестокостта, явната жестокост повече от всичко друго. Те имат изумително примитивни инстинкти.
Жената е готова да флиртува с когото и да било, стига да има кой да я наблюдава.
- Между мъж и жена не е възможно приятелство. Има страст, ненавист, обожание, любов, но не и приятелство.
Read more »

25 Things I Hate About Facebook

http://www.youtube.com/watch?v=PVA047JAQsk

Ha-ha! Enjoy! :)


Другото лице на Facebook. Браво на Julian Smith!!! :)
Read more »