Световен Ден на Океана

Един океан, един климат, едно бъдеще...

Въпреки че днес е много важен ден за България в политическо отношение заради изборите за български евродепутати в ЕП, не искам да пропусна една интересна тема, свързана с други проблеми - проблемите на екологията на световно ниво.

За първи път тази година денят 8 юни ще бъде официално отпразнуван като Световен ден на Океана. Дори има предвиден дрескод за деня на океана - ако искате да сте съпричастни, днес можете да се облечете в синьо.
(Това може да демонстрира и политическа съпричастност в контекста на изборите...)

Тази дата е определена по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия и от тогава се празнува неофициално.
От 2009 година обаче започва официалното празнуване на Световния Ден на Океана. Това е ден, който насочва вниманието на хората по света към състоянието и проблемите на Световния океан - това е общото название на непрекъсната водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета.

Един океан, един климат, едно бъдеще е темата на тазгодишният Световен Ден на Океана. Тя насочва към идеята за взаимосвързаността между грижата за климата и грижата за океана и водата като грижа за общото бъдеще на хората.
Световният ден на океана предоставя възможност да се говори за световния океан който обединява всички водни и за връзката на човека и неговия ежедневен живот с него.

Имайки предвид важността на световния океан в цялостната екосистема, идеята на проекта Световен Ден на Океана е доста добра - да се променят нагласите спрямо водните запаси на земята, да се преоткрие богатия воден живот и неговото многообразие, да се предизвика ново по-отговорно поведение, което да съхрани Синята планета Земя. Организаторите на проекта си партнират с различни еко-организации в 70 страни по цял свят и заедно се опитват да подобрят информираността сред хората относно природата и нейното опазване.

Сайтът на проекта е много приятен и интересен за разглеждане - www.theoceanproject.org.

Ето и как сайтът на проекта ни мотивира да се замислим относно един от най-важните фактори за живота на Земята - водата:

Why Should I Celebrate World Oceans Day?

The world's ocean:

Generates most of the oxygen we breathe

Helps feed us

Regulates our climate

Cleans the water we drink

Offers us a pharmacopoeia of potential medicines

Provides limitless inspiration!


0 Comments:

Post a Comment