PR експеримент | Етичен кодекс


Рубриката PR everyday life, която стартира от началото на месец март с първия си интересен гостуващ PR специалист, е регламентирана със специално създаден Етичен кодекс.

За да се избегне сблъсък на интереси, както и за да се постигнат целите на този PR експеримент, всеки гост е задължен да се съобразява с регламента на рубриката. Етичният кодекс е средство, чрез което ще се гарантира прозрачност, безпристрастност и независимост на рубриката и предоставената информация към нея.
Припомням:
Идеята на рубриката е да се открият и систематизират онези практики, които характеризират PR професията и дефинират нейната сложна същност. Всяка седмица ще има по един гостуващ PR специалист, който ще ни разказва за своето PR ежедневие.

Виж: Етичен кодекс на PR everyday life.

Приветствам всеки, който проявява интерес към рубриката и(или) желае да участва, да се свързва с мен. 
PR поздрави от мен! :) 


0 Comments:

Post a Comment