Всеки ден е антиспин ден

Днес, разхождайки се из Варна, станах част от една много хубава кауза, промотирана по доста добър и ефективен начин. Става въпрос за Антиспин кампания. Като част от кампанията в рамките на няколко дни на едно от ключовите места във Варна - Севастопол, между 19 и 23 часа вечерта, е разположена мини лаборатория, в която медицински лица взимат кръв и правят изследвания за ХИВ, като резултатите са готови в рамките на минута. Кампанията се осъществява с помощта на РИОКОЗ - Варна.


Учудена съм да видя кампания с важна цел, ръководена успешно от държавна институция. Пред бусчето, където се намираше лабораторията, имаше постоянно млади хора, които се тестваха за ХИВ. Избраното място и добре съобразените часове и дни за провеждането на събитието (ако може да бъде така определено) гарантираха висок интерес и достигане до голям брой хора. Рекламите плакати също бяха креативни. На фона на Google Maps бяха посочени различни важни и любобитни факти относно болестите СПИН и ХИВ.

Добра инициатива, сериозна цел и успешна крачка за разпространението на съществено важни послания.

0 Comments:

Post a Comment