Точно сега някъде по света...

Right now somewhere in the world there is an opportunity to experience something remarkable.

Септември 2009 година. British Airways пуснаха нови телевизионни рекламни спотове, които ми подействаха доста вдъхновяващо. Трите клипчета, които можете да видите по-долу, улавят по невероятен начин идеята и духа на пътуванията, на срещата с новото и непознатото, на желанието ни да откриваме света и всичко красиво и интересно...

Защото... точно сега някъде по света имаме възможност да изживеем нещо удивително... А къде искаш да си точно сега?

Serengeti Migration - A World of Opportunities with British Airways

Mumbai Fashion Week in India - A World of Opportunities with British Airways

British Airways 'El Superclasico'


Photo by razhodka.com

0 Comments:

Post a Comment