Избори, дебати, избори, дебати

Това са двете водещи думи, които са завладели медиите, месеци преди изборите за национален парламент и евродепутати. Четвъртата власт активно отразява случващото се в политическия живот. Това е и една от най-важните цели на медиите – да регулират управляващите, да информират, да насочват вниманието на гражданите към различни теми, да формират общественото мнение по важни въпроси.
Дали БГ медии са истински регулатор на властта или са нейно средство за манипулация на обществото?
През последния месец активно се поставя на въпрос именно тази тема.
Ето и няколко интересни материала относно обективността на медиите у нас:

Георги Лозанов:
ПО ИЗБОРИ МЕДИИТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ПОЩЕНСКИ КУТИИ НА ПАРТИЙНИТЕ ЦЕНТРАЛИ
Шефът на Фондация "Медийна демокрация" Георги Лозанов предупреждава, че медиите са изгубили обществените си функции.
Bulgaria News, Росица Цонева
Повече информация и по-малко анализи е тенденцията във вестниците, радиостанциите и телевизиите. За разлика от тях, блогърите придобиват самочувствието на новите активни граждани на България,
Медии нямат стратегия за представянето на политиците в периода преди изборите. Липсва културата на дебатите с аргументи. Налагат се теми като тази за „мат’риала” на Бойко Борисов и папките на Яне Янев. Маниерът на „Ред, законност, справедливост” да присъства в политическото пространство е типичен ченгесарски метод и крайна форма на популизъм – противопоставяне на елитите на народа. Такива са заключенията от месечното изследване на Лабораторията за медиен мониторинг на Фондация „Медийна демокрация”.
Необходимо е да се предефинира понятието медиен плурализъм в предизборния период, смята управителят на фондацията доц. Георги Лозанов. В медиите липсва плурализъм, свързан с политическите субекти, направи основния си извод той. Само спазването на принципите за обективност и равнопоставеност в публикациите не стига, за да гарантират демократичност. И обобщи, че
от самата журналистика се очаква да заема позиция, което да потвърди гражданската й роля.

Задава се тотален медиен монопол
стр. 2, в. Дневник

Един призрак броди из медийното пространство - призракът на тоталния монопол... Всичко ще се реши в тези последни четири месеца -от февруари до май - най-голямото раздаване на отиващата си власт... От средата на миналата година една финансова група, специализирана в тото и аварии, започна бясно купуване на вестници. Дотук - пет. Другите уж мълчат, но се говори, че поне още пет вестника са й легнали и блеят готови. От лятото на миналата година същата тази група чрез свързани дружества започна бясно изкупуване на фирми за разпространение на вестници. Дотук групата вече е завзела над 30% от пазара на разпространение на печатни издания в страната. Пътьом групата купи най-голямата печатница за вестници. И пак така пътьом се сдоби и с една кабелна телевизия... А какво ще кажете и ако лиценза за цифровата телевизия го получи фирма, близка до оная фирма, дето вече е на път да завладее вестникарския пазар. И сборната картинка би станала: десет вестника плюс пазара за разпространение на вестници, плюс една национална ефирна телевизия, плюс лиценз за разпространяването на всички останали телевизии по цифров път... И един бонбон за накрая. До три седмици парламентът трябва да гласува нов закон за БНР и БНТ, с който същите трябва да преминат под пълна държавна опека. Тези, които въртят схемата, явно казват на държавата: „Ето ти две медии да се залисваш, останалото е за нас.“
От статията „Мълчанието на медийните агнета“ на юриста Радомир Чолаков във в. “Труд”

Лили Маринкова: Автономната журналистика се оказа измислица
Ме­дии­те по пра­ви­ло са за­дъл­же­ни да бъ­дат пре­да­ни на пуб­ли­ка­та. Да бъ­дат на ней­на стра­на. Но то­ва не се по­лу­ча­ва. По­ра­ди раз­лич­ни при­чи­ни. Ед­на част от еле­ктрон­ни­те ме­дии след­ват про­цес, кой­то е за­да­ден ка­то че ли от са­мо се­бе си. Те са цен­трал­ният мик­ро­фон, кой­то се дви­жи око­ло по­ли­ти­ка­та, око­ло из­бо­ри­те. Но не си за­паз­ват кри­тич­на­та същ­ност, тя се за­губ­ва някъ­де. Дру­га част от ме­дии­те, по­ра­ди своя тър­гов­ски ха­рак­тер, са де­фи­ни­ра­ни от пе­чал­ба­та. Те ис­кат да бъ­дат прия­тни, из­ку­си­тел­ни, лъс­ка­ви, за­що­то то­ва ви­на­ги пе­че­ли. А има хо­ра от пуб­ли­ка­та, кои­то са тол­ко­ва умо­ре­ни , че не ис­кат да бъ­дат тре­во­же­ни, без­по­кое­ни.

Власти, цинични към демокрацията
Албена БОРИСОВА, в. Дневник
...все още няма яснота и прозрачност по отношение на собствеността и капитала на много от медийните компании, което прави изключително трудно идентифицирането на играчите на пазара. Юлияна Методиева посочи като проблем и и „растящата концентрация на капитала“ в медиите, която засилва монополните позиции на шепа играчи, както и корпоративните и политическите интереси, стоящи зад тях.

Иван Гарелов: „Купуват се медии, и то на килограм. Или пък се купуват за временно ползване. А това не може да не дава отпечатък върху изборите. Купуват се социологически агенции, които манипулират мощно и безкомпромисно общественото мнение. Тези агенции започват една година по-рано да дават резултати в полза на този, който им се иска, и това влияе на хората.”

Започва издаването на безплатен вестник "Червена точка" на софийските социалисти
Не е изненадващо, че преди избори да се появяват партийни издания като това например.

Темата за изборите и медиите е необятна и има много да се дискутира. Но! Иска ми се да вярвам, че българинът не вярва безрезервно на това, което чете и чува от новините, защото само с мисъл и критичен поглед може да се достигне до някаква истина. Тиражите и рейтингите са само цифровата страна на манипулацията. Данните от социологическите проучвания и изводите, които се правят от тях и се популяризират като гръмки заглавия, са само празни послания на онези, които няма с какво да убедят избирателя... Докато българската журналистика се превърне в независим регулатор ще минат години, мандати, избори, а може би през това време ще бъдат жертвани професионалистите на гилдията.

Добър пример за крачка напред към медийната независимост и обективност е формирането на фондация "Медийна демокрация", която от декември 2008г. започва наблюдение на поведението на медиите преди изборите. Подкрепям инициативата и силно се надявам, че читателят ще придобие (поне до някаква степен) ориентир коя медия чии интереси обслужва и за коя политическа сила работи.

4 Comments:

  • "Повече информация и по-малко анализи е тенденцията във вестниците, радиостанциите и телевизиите. За разлика от тях, блогърите придобиват самочувствието на новите активни граждани на България"

    Това мисля е много интересно за коментиране. Наистина сравнявайки българските медии с европейски разликата, която откиравам е огромна и то в отрицателен аспект за българските. Искам да кажа, че бг медиите именно само копират, всяка тяхна статия е от някоя от международните медийни агенции, дори и тези отнасящи се за нашата си република. Ясно стана с речта на Борисов, бил казал лош "материал", как се пише такова нещо в медиите ако преди това е проверено. Как? Никак, защото много добре знаем какво стана след това.

    И исках да кажа, защо блогърите стават новите медии. Защото пречупват новините през собствената си призма, което до някаква степен е анализ!

  • 1. Тенденция е БГ медии да копират новини от където и да е било. Един журналист спокойно може да си набере материала само с данни от информационни агенции без да ходи по събития и без да търси допълнителна информация, без да задава неудобни въпроси и т.н. Масово се копират и прессъобщенията, които се изпращат от ПР специалистите. И така си имаме готов вестникът за утре. Тук визирам медийните аматьори. Добре, че все пак има и добри издателства, (тук всъщност имам предвид само едно определено), които предлат качествена, проучена информация + анализи.

    2. Блогърите и техните материали стават все по-сериозен фактор в България. Факт е, че блогърът не се съобразява с рекламодатели (които да филтрират информацията), липсва собственик на издателството (който застава зад дадени интереси), няма главен редактор (който казва какво да се и какво да не се публикува). Освен това засега нямаме и законови норми, които да касаят в детайл блогърското общество (така го наричам, защото то започва да се формира в бг web мрежа).

  • С тези две токи всъщност изказах подкрепа и съгласие с това, което си коментирал!

  • Перфектно виждам, че сме на едно мнение. Ех да се познавахме и лично... ;)

Post a Comment